Besluiten tijdens de ALV van 14 juli jl.
Terug
28 Juli 2020
Besluiten tijdens de ALV van 14 juli jl.


Dinsdag 14 juli heeft de voorjaars ALV van HCWV plaatsgevonden. Vanwege Corona was deze helaas vertraagd in de tijd, maar we waren erg blij dat we alsnog in de gelegenheid waren om fysiek bij elkaar te komen voor deze vergadering.

Korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die besproken en besloten zijn:
  • het bestuur heeft een korte toelichting gegeven van de impact van Corona op de vereniging, zowel qua organisatie als financieel,
  • het Vereniging Arbitrage Beleid is kort toegelicht en unaniem aangenomen. Op de website (achter de login > Club > Hockey) is de definitieve versie van het plan terug te lezen,
  • de begroting voor seizoen 2020/2021 is gepresenteerd en aangenomen,
  • een tweetal wijzigingen in ons HR zijn voorgesteld en aangenomen: (a) opnemen van een boetebedrag bij uitblijven contributiebetaling en (b) oplijnen HR en statuten mbt de geldigheid van stembriefjes bij schriftelijk stemmen in de ALV. Deze wijzigingen treden in op de 14e dag na de  ALV, zijnde 28 juli 2020. Het nieuwe HR is te vinden op de website (voor de login > Clubinfo > Regels en Voorwaarden),
  • we hebben afscheid genomen van Suzanne Plugge als voorzitter van de Jeugdcommissie en Barbelijn Hoenke als nieuwe voorzitter benoemd.
We danken alle (ouders van) leden die aanwezig waren bij de ALV voor hun bijdrage en aanwezigheid!

Het bestuur van HCWV