Besluiten tijdens de ALV van 12 januari jl.
Terug
16 Januari 2021
Besluiten tijdens de ALV van 12 januari jl.


Nieuws afbeelding

Dinsdag 12 januari heeft de najaar-ALV van HCWV plaatsgevonden. Vanwege Corona werd deze digitaal via MSTeams gehouden. Korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die besproken en besloten zijn:

  • het bestuur heeft een korte terugblik gegeven over het seizoen 2019/2020, dat helaas vanaf de zaalcompetitie voornamelijk in het teken stond van Corona,
  • de resultaten van de in het voorjaar van 2020 gehouden ledenenquête zijn gepresenteerd. De slides hiervan zijn opgeslagen bij de overige documenten van de ALV (wel even inloggen, onder Club>Documenten>ALV 12 januari 2021 staan de documenten),
  • de financiële verantwoording over het seizoen 2019/2020 is afgelegd waarna aan het bestuur decharge is verleend over dit boekjaar,
  • het nieuwe protocol m.b.t. ereleden is besproken en aangenomen. Het protocol is terug te lezen op de website onder Clubinfo>Bijzonder leden,
  • op dit moment wordt gewerkt aan twee nieuwe plannen voor HCWV: (1) het verenigingsplan en (2) het technische beleidsplan. Voor de eerste heeft voorzitter Igor Passchier toegelicht welk doel dit dient en op welke wijze het bestuur hiervoor de inhoud gaat vormgeven. Nathalie Brouwer (voorzitter TC) heeft de stand van zaken voor het technische beleidsplan besproken,
  • we hebben afscheid genomen van twee bestuursleden: Ien van den Berge is afgetreden als voorzitter van de exploitatiecommissie en Ingrid Bastings is afgetreden als secretaris. Robert Jan Stomps is benoemd als opvolger van Ien bij de Exploitatie Commissie. De functie van secretaris van het bestuur is helaas nog vacant.

We danken alle (ouders van) leden die aanwezig waren bij de ALV voor hun bijdrage en aanwezigheid!

Het bestuur van HCWV