FAQ: HCWV en het Coronavirus
Terug
7 April 2020

FAQ: HCWV en het CoronavirusNieuws afbeelding

Het is een bizarre tijd. Nooit eerder hadden wij kunnen vermoeden dat een virus een dergelijke impact zou kunnen hebben op onze gezondheid, onze maatschappij, ons werkzame- en sociale leven en het hockeyen bij HCWV. Zoals jullie kunnen voorstellen hebben we zowel in sportief, financieel en organisatorisch opzicht een ander seizoen dan normaal. De jaarplannen van hoofdtrainers, trainers en coaches worden volledig door de war geschopt, dus de ontwikkeling van spelers en speelsters zal niet optimaal zijn. We missen flink wat gezelligheid in en rond ons clubhuis en daardoor missen we ook flink wat barinkomsten. Organisatorisch zijn we ook gehandboeid. Commissies kunnen niet meer in persoon vergaderen, makkelijk nieuwe vrijwilligers vinden en hierdoor is het lastiger om de grote klussen die tegen het einde van het seizoen altijd weer komen goed neer te zetten. Denk hierbij aan de teamindelingen, trainers/coaches vinden voor komend seizoen en de toernooien  organiseren.

Met de maatregelen en de goede zorg die we in Nederland hebben, gaan we ervan uit dat we het Coronavirus snel onder controle hebben. We hopen dan ook heel snel weer ons verenigingsleven te kunnen oppakken en jullie weer te zien langs de lijn en in ons clubhuis. Voor nu gaat dat nog niet en daarom kunnen wij ons voorstellen dat jullie daarover vragen hebben.

Tot wanneer mag er niet gehockeyd worden? 

Op 31 maart heeft de regering bekend gemaakt dat de eerder genomen maatregelen (zoals niet trainen en clubhuizen gesloten) van kracht blijven en zijn verlengd tot en met 28 april. Dit houdt in dat onze hockeyvelden in ieder geval gesloten zijn tot en met 28 april. Hoewel we begrijpen dat jullie daar misschien best in kleine groepjes een balletje zouden willen slaan, is dit dus NIET toegestaan. We willen iedereen vragen zich hieraan te houden en daarin zelf de verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gebeurt er met de competitie?

De KNHB heeft besloten alle hockeyactiviteiten en -competities, in navolging van het kabinetsbesluit, verder uit te stellen tot minimaal 28 april. De hockeybond hoopt niettemin dat er dit seizoen nog kan worden gehockeyd en heeft daarom diverse alternatieve competitiescenario’s voor topteams en breedteteams uitgewerkt. Bekijk hier de scenario's.

Hoe kan ik thuis blijven bewegen?

Vanuit HCWV zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar gesteld om thuis in beweging te blijven. Zo hebben onze trainingscoördinatoren via de website en ClubApp diverse thuis trainingsvormen beschikbaar gesteld en houden H1 en D1 via Instagram een HockeyChallenge. Ook de KNHB heeft, samen met Marc Jansen, de kracht- en coördinatietrainer KNHB-jeugdselecties, een trainingsprogramma gemaakt waarmee je thuis fit kunt blijven. Elke training is opgebouwd uit vier onderdelen: interval,coördinatie, kracht en blessurepreventie. Je vindt het trainingsprogramma en de video’s op hockey.nl

Hoe zien de indelingsprocedures er nu uit voor de Jeugd en Senioren?

Binnen de Jeugdcommissie en de Seniorencommissie bespreken we wat deze maatregelen voor invloed hebben op de indelingsprocedure. Daar zullen we jullie binnenkort ook over informeren. Voor nu staat de gezondheid van ons allemaal voorop en hopen we dat door naleving van de genomen maatregelen we snel weer het hockeyveld op kunnen! Eind april zal hierover een update komen. Mocht je besluiten om komend hockeyseizoen je lidmaatschap op te willen zeggen, dan moet je opzegging uiterlijk 31 mei ingediend zijn bij de ledenadministratie.

Gaan de kampen, evenementen en toernooien door?

We hebben helaas moeten besluiten om alle kampen, toernooien en andere evenementen tot 1 juni af te gelasten. Binnen het bestuur en met o.a. de activiteitencommissie worden de (financiële) consequenties besproken. We wachten de maatregelen van het kabinet af voor de periode na 1 juni.

Hoe houden we verbinding met elkaar als team en als club?

Als geluk bij een ongeluk leven we in een digitaal tijdperk: veel teams hebben één of meerdere WhatsApp-groepen, een Instagram account of andere manieren waarop zowel leden als ouders elkaar kunnen vinden. Normaal worden deze gebruikt om meer of minder serieuze informatie te delen rondom trainingen en wedstrijden. We roepen jullie op om via deze kanalen met elkaar in verbinding te blijven, zodat zowel het teamgevoel als de verbinding met de club zoveel mogelijk levend wordt gehouden.

We vragen ook aan de vrijwilligers in de vele commissies van HCWV om ook wekelijks of tweewekelijks contact met elkaar te blijven houden. Hier zijn inmiddels talloze opties voor beschikbaar zoals GoogleHangouts, Zoom of Skype. We merken als bestuur dat het digitale vergaderen ook efficiënt en gezellig kan zijn. Bespreek met de commissies wat er gebeurt als we eind mei, juni of juli nog een opstart hebben en wat er daarvoor moet gebeuren of nog kan worden georganiseerd. Maar ook dat als er dit seizoen geen hockey meer is: hoe we het dan in augustus en september weer goed op de rit hebben?

Wanneer wordt de ALV gehouden?

Oorspronkelijk stond de Algemene Leden Vergadering gepland in april. Deze zal verplaatst worden naar juni 2020 (als de maatregelen dat toestaan).

Worden de vrijwilligersvergoedingen doorbetaald?

Het bestuur hecht grote waarde aan al haar leden en vrijwilligers. Een vereniging kan immers niet draaiende gehouden worden zonder deze vrijwilligers, die zich elke week weer vol overgave inzetten voor onze mooie vereniging. Trainers/vrijwilligers zijn onderdeel van het kapitaal van HCWV. Het bestuur heeft daarom besloten om de laatste termijn van de vrijwilligersvergoeding door te betalen. Als teken van vertrouwen en met oog op de toekomst. Ook in een periode waarin niet gehockeyd kan worden, is het belangrijk dat de trainers zorgen voor verbinding met de teams. Dat kan gelukkig via de digitale weg.

Hoe gaat HCWV om met de zzp’ers die aangesteld waren voor dit seizoen?

Inmiddels heeft het bestuur gesproken met alle (zzp)trainers. Met deze groep trainers is er een afspraak gemaakt, waarmee de financiële schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Voor zowel vereniging als trainer zijn er passende oplossingen gevonden.

Hoe zit het met mijn contributiegeld nu ik niet kan trainen en spelen?

Wij volgen hierin het standpunt van de KNHB: "Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit met de vereniging en de sport in zijn algemeen.” De vaste kosten van dit seizoen zijn voor het grootste deel inmiddels gemaakt en het bestuur vindt het belangrijk dat de inkomensgevolgen voor hen die op de club werkzaam zijn, tot een minimum beperkt blijven. Er is daarom helaas geen mogelijkheid tot restitutie en/of korting op de contributiegelden.

Op dit moment gaat het vooral om er gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben ook kunnen ontvangen. We rekenen daarom op het begrip van alle HCWV-leden en ouders/verzorgers en hopen dat iedereen richting de zomer alsnog met veel plezier op HCWV terecht kan!