Trainingstijden komende weken
Terug
14 Juni 2020

Trainingstijden komende weken

In de week van 15 – 19 juni trainen de teams voor het laatst in de huidige samenstelling (seizoen 2019-2020). Op maandag 22 juni om 18.00 uur maken de Jeugdcommissie en de Seniorencommissie de teamindelingen voor het volgende seizoen bekend. In die week (van 22 juni tot en met 26 juni) zijn er geen trainingen voor de teams.

Trainingen tot aan de zomervakantie
Vanaf 29 juni tot en met 10 juli trainen de teams in de nieuwe samenstellingen, zodat iedereen al voor de vakantie de gelegenheid heeft om kennis met elkaar te maken en alvast een keer samen te hockeyen. Vanuit HCWV streven we ernaar om in deze periode één training per week voor alle teams te organiseren (de zogenaamde clubtraining); we zijn daarbij wel afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers. We houden daarbij het huidige trainingsschema aan. Bijvoorbeeld: zit je nu in de MC2 en word je nieuwe team de MB2, dan train je van 29 juni tot en met 10 juli op het tijdstip dat de huidige MB2 traint. We geven via de site (actueel/trainingsschema) aan welke van de twee trainingen in deze periode wordt ingevuld door de club (via de site). Op het andere trainingsmoment kan je met het team natuurlijk ook trainen, maar dan moet je met het team zelf een trainer vinden. Dit kan natuurlijk één van de ouders zijn.

Vorig jaar waren er ook enkele teams die hier geen gebruik van wilden maken (met name de oudere teams). Als blijkt dat er onvoldoende spelers of speelsters aanwezig zijn voor deze trainingen, geef dit dat zo snel mogelijk door aan Rogier, de trainingscoördinator (via [email protected]). Dan voorkomen we dat er een trainer voor niks op het veld staat.

Na de vakantie
In het nieuwe seizoen starten de reguliere trainingen direct na de zomervakantie, vanaf maandag 31 augustus. We proberen dit schema zo snel mogelijk bekend te maken.

Mogen we eerder starten met trainingen?
Het is mogelijk dat teams in de laatste week voor de vakantie (13 – 17 juli) en/of eerder dan 31 augustus trainen. Teams die in deze weken willen trainen moeten dit melden bij de exploitatiecommissie ([email protected]l) en daarbij doorgeven wie de Corona-verantwoordelijke zal zijn tijdens de trainingsuren. Zonder Corona-verantwoordelijke mag er vooralsnog niet getraind worden. Ook moet er altijd een trainer aanwezig zijn. Zelf een balletje slaan op het veld is dus helaas nog steeds niet mogelijk.

Clubhuis en velden gesloten
Houd er rekening mee dat de het clubhuis en de velden gesloten zijn van 18 juli tot en met 16 augustus. Het is dan voor senioren en (jongste) jeugdteams niet mogelijk om op eigen gelegenheid een training te regelen.

Seniorencommissie en Jeugdcommissie HCWV