Aanpassing Corona maatregelen jeugdteams
Terug
1 November 2020

Aanpassing Corona maatregelen jeugdteams

Nieuws afbeelding

We merken dat tijdens de trainingen en oefenwedstrijden van de jeugd de Corona maatregelen niet altijd worden nageleefd. Als bestuur vinden we het wel belangrijk dat alle leden en ouders zich aan de regels houden, om te voorkomen dat we door een uitbraak van besmettingen op de club of handhaving van de gemeente nog meer beperkingen moeten opleggen.Daarom hebben we besloten de volgende maatregelen te nemen:

 • Tijdens alle trainingen en oefenwedstrijden is er een Corona verantwoordelijke aanwezig. Deze maatregel gaat in vanaf woensdag 4 november. De taken staan verderop beschreven.
 • Voor de trainingen is er een schema welk team wanneer een Corona verantwoordelijke moet leveren.
 • De teammanagers regelen wie deze taak namens het team per keer invult. Uiterlijk 3 dagen van tevoren geeft de teammanager de naam van de persoon door aan de corona coördinator ([email protected]). Als het nodig is, kan er onderling gewisseld worden, zie het schema voor mogelijkheden. Geef deze ook door aan de corona coördinator.
 • Als er geen corona verantwoordelijke geregeld is, kan er niet getraind worden op dat tijdstip en kunnen er geen oefenwedstrijden gespeeld worden.
 • Tijdens oefenwedstrijden regelen de teams onderling wie de Corona verantwoordelijke levert en geven dat uiterlijk 3 dagen van tevoren door aan de corona coördinator.
 • Tijdens oefenwedstrijden zijn er maximaal 2 coaches/begeleiders per team en de scheidsrechters/wedstrijdbegeleiders aanwezig. Er zijn geen andere vrijwilligers van de teams aanwezig. Wel mogen er lijncoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de betreffende lijn en een scheidsrechtersbegeleider aanwezig zijn.
 • Alle begeleiders moeten onderling en met de spelers vanaf 13 jaar 1.5 m afstand houden: ook tijdens de rust en in de dug-out.
 • Ouders die hun kinderen brengen, vertrekken direct na het veilig afleveren van hun kinderen. Ouders die kinderen ophalen komen maximaal 5 minuten van tevoren.
 • Toeschouwers zijn bij trainingen en oefenwedstrijden niet toegestaan, ook niet vanaf de parkeerplaats of van bij het hek.
 • Wij verzoeken ouders om ook niet vanaf de openbare weg bij wedstrijden of trainingen te blijven kijken. Hier heeft HCWV echter geen zeggenschap over en dus kunnen we dat ook niet handhaven.

 

Taken van de corona verantwoordelijke (CVer)

 

 • De CVer ziet er namens het bestuur op toe dat de maatregelen door iedereen aanwezig op onze accommodatie worden nageleefd.
 • De CVer spreekt mensen eropaan als zij zich niet aan de regels houden. Bij herhaald overtreden van de regels, of als mensen niet bereid zijn de aanwijzingen van de CVer op te volgen, meldt de CVer dit bij de corona coördinator ([email protected]).
 • De CVer zorgt dat kinderen die gebracht of gehaald worden, veilig worden afgezet en weer opgehaald.
 • De CVer is aanspreekpunt op de accommodatie voor vragen over onze corona maatregelen. De CVer zorgt dus dat hij de regels kent. Ingewikkelde vragen kunnen altijd doorgezet worden naar de corona coördinator.
 • De CVer draagt een fluorescerend hesje, zodat hij duidelijk herkenbaar is voor alle aanwezigen.
 • Een CVer vertrekt pas nadat hij zijn shift heeft overgedragen aan zijn opvolger, dan wel als alle spelers en begeleiders vertrokken zijn als hij de laatste shift heeft.

 

We rekenen op de medewerking van alle leden en ouders, om zo te zorgen dat we met de jeugd kunnen blijven trainen en oefenwedstrijden spelen.

Met vriendelijke groeten,

Igor Passchier

Voorzitter en corona coordinator HCWV

[email protected]

Bijlage