Corona maatregelen per 2-3-2021
Terug
21 December 2020
Corona maatregelen per 2-3-2021


Nieuws afbeelding
Naar aanleiding van de maatregelen afgekondigd door de overheid en de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19 staan hieronder de bij HCWV geldende coronamaatregelen.

Algemene Corona-maatregelen
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan HCWV;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
Wat te doen bij een eventuele besmetting?
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Ben je positief getest op Corona, is één van huisgenoten positief getest of kom je recent uit een risicogebied: volg de aanwijzingen van GGD op (dit kan per situatie en regio verschillen, doorgaans ga je in quarantaine). Meld dit aan je teammanager en aan de Corona-coördinator van HCWV ([email protected]).
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Wat te doen bij besmettingen in je omgeving?
 • Als een huisgenoot positief getest is, blijf je thuis tot 10 dagen na het laatste contact. Als je je volgens de regels van de GGD na 5 dagen mag laten testen en negatief test, mag je ook weer bij HCWV komen.
 • Als een speler, trainer of coach in een team positief getest is, letten de anderen in het team extra op en blijven bij (lichte) klachten thuis. Als je volgens de regels van de GGD in thuisquarantaine moet, kom je natuurlijk ook niet op HCWV. Als er meer dan 1 besmetting tegelijkertijd in een team is, beoordeeld de corona coördinator of alle activiteiten van het team tijdelijk tijd stil gelegd worden om verdere besmettingen te voorkomen.
 • Als je van je school of werk tijdelijk naar huis gestuurd bent in verband met te veel besmettingen in een groep en je van de GGD niet in thuisquarantaine hoeft, dan vragen we je extra op te letten en ook bij (lichte) klachten niet op HCWV te komen. Als er veel spelers uit een team tijdelijk niet naar school of werk mogen, dan kan de corona coördinator beslissen dat ook de activiteiten voor het team tijdelijk stil gelegd worden. Laat je teammanager daarom altijd weten als dit voor jou geldt, zodat de teammanager contact kan opnemen met de corona coördinator als er meerdere spelers tegelijkertijd thuis zitten.
Corona-organisatie bij HCWV
 • Binnen HCWV is een Corona-coördinator aangesteld die eindverantwoordelijk is voor naleving van de regels en aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente. Deze functie wordt ingevuld door de voorzitter van HCWV, Igor Passchier
 • Binnen HCWV is een Corona-team samengesteld onder leiding van de corona coördinator. Dit team zorgt voor de uitvoering van de maatregelen. Het Corona-team is bereikbaar via [email protected]
 • Tijdens alle hockey-activiteiten (trainingen en oefenwedstrijden) is er altijd een Corona-verantwoordelijke (CV-er) aanwezig die herkenbaar is met een hesje (voor taken zie hieronder).
 • Er is een schema voor welk team wanneer een Corona-verantwoordelijke moet leveren. Dit schema wordt met de teammanagers en de aangewezen CV-ers gedeeld. Een deel van het schema wordt ingevuld door mensen die direct door het corona team benaderd worden.
 • De teammanagers regelen wie deze taak namens het team per keer invult. Uiterlijk 7 dagen van tevoren geeft de teammanager de naam van de persoon door aan het corona team ([email protected]). Als het nodig is, kan er onderling gewisseld worden, zie het schema voor mogelijkheden. Geef deze ook door aan het corona team.
 • Als er geen Corona-verantwoordelijke geregeld is, kan er niet getraind worden op dat tijdstip en kunnen er geen oefenwedstrijden gespeeld worden.
Taken van de Corona-verantwoordelijke (CV-er)
 • De CV-er zorgt dat kinderen die gebracht of gehaald worden, veilig worden afgezet en weer opgehaald. Kinderen worden achteraan opgehaald. Let op dat er in verband met de verkeersveiligheid geen auto’s vooraan bij de ingang naar de velden blijven staan wachten. Breng kinderen zoveel mogelijk op de fiets.
 • Iedereen van 13 jaar of ouder moet zich registeren, bijvoorbeeld via de QR codes die op verschillende plaatsen op de club hangen. De CV-er ziet er op toe dat dit door iedereen gedaan wordt.
 • De CV-er is aanspreekpunt op de accommodatie voor vragen over onze Corona maatregelen. De CV-er zorgt dus dat hij de regels kent. Ingewikkelde vragen kunnen altijd doorgezet worden naar de Corona-coördinator.
 • De CV-er draagt een fluorescerend hesje, zodat hij duidelijk herkenbaar is voor alle aanwezigen. Schone hesjes staan in de hal van het clubhuis.
 • Een CV-er vertrekt pas nadat hij zijn shift heeft overgedragen aan zijn opvolger, dan wel als alle spelers en begeleiders vertrokken zijn als hij de laatste shift heeft.
Clubhuis en terrein
 • Het clubhuis is gesloten. Wel open zijn het materiaalhok en de hal met toegang tot toiletten, EHBO-kist, ijscompressen en AED. De kleedkamers zijn gesloten.
 • De toiletten in het halletje zijn alleen vanaf buiten bereikbaar. Het invalidentoilet (naast de teamkamers) is vanwege de sluiting van het clubhuis helaas niet beschikbaar.
 • Het is niet mogelijk bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Ook in die situatie moet HCWV zich houden aan de voorschriften.
 • Het clubhuis wordt regelmatig schoongemaakt, waarbij extra gelet wordt op de punten die relevant zijn om corona besmettingen tegen te gaan.
 • Opleidingen die plaatsvinden in of op een accommodatie kunnen plaatsvinden, gebruik hierin gezond verstand en volg de richtlijnen die voor iedereen gelden. Hiervoor dient toestemming gevraagd te worden bij de Corona-coördinator.
 • Alle vergaderingen en bijeenkomsten van commissies worden alleen online gehouden.
Toeschouwers
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de maatregel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Onderstaande punten geven richting aan deze maatregel:
  • Ouders mogen niet naar de trainingen en oefenwedstrijden van hun kind(eren) komen kijken;
  • Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken;
  • Sporters die klaar zijn met hun eigen training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten;
  • Personen die tijdens de training een specifieke functie hebben, bijvoorbeeld als trainer/coach, mogen gedurende het uitoefenen van die functie aanwezig zijn. Zij moeten na het uitvoeren van de functie de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
 • Ouders die hun kinderen brengen, vertrekken direct na het veilig afleveren van hun kinderen. Ouders die kinderen ophalen komen maximaal 5 minuten van tevoren en bij voorkeur op de fiets.
 • Toeschouwers zijn bij trainingen en oefenwedstrijden niet toegestaan, ook niet vanaf de parkeerplaats of van bij het hek.
 • Wij verzoeken ouders om ook niet vanaf de openbare weg bij wedstrijden of trainingen te blijven kijken. Hier heeft HCWV echter geen zeggenschap over en dus kunnen we dat ook niet handhaven.
Registratie
 • Registratie is verplicht: Er geldt vanaf 26 augustus 2020 een registratieplicht voor iedereen vanaf 13 jaar (spelers, begeleiding, bezoekers, etc.) die op het terrein aanwezig is.Registreer je vooraf óf bij aankomst op het terrein. Dit kan via http://www.hcwv.nl/registratie of gebruik de de QR-code op de posters welke te zien zijn in en rond het clubhuis. De registratieplicht geldt voor ieder bezoek aan het HCWV terrein!
 • De geregistreerde gegevens worden maximaal 2 weken bewaard en alleen gebruikt ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD;
Trainingen en wedstrijden (algemeen)
 • Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen. Onderlinge oefenwedstrijden zijn voor de jeugd en volwassenen t/m 26 jaar wel toegestaan;
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • Tijdens trainingen is er geen handcontact (high-five, box, handen schudden).
 • Tijdens oefenwedstrijden zijn er maximaal 2 coaches/begeleiders per team en de scheidsrechters/wedstrijdbegeleiders aanwezig. Er zijn geen andere vrijwilligers van de teams aanwezig. Wel mogen er lijncoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de betreffende lijn en een scheidsrechtersbegeleider aanwezig zijn. Deze dragen een fluoriderend hesje, zodat ze herkenbaar zijn.
 • Alle begeleiders moeten onderling en met de spelers vanaf 13 jaar 1.5 m afstand houden: ook tijdens de rust en in de dug-out.
Jeugd tot 13 jaar
 • Kinderen tot 13 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden;
 • Kinderen zijn uitgezonderd van de maatregel dat uitsluitend gesport mag worden in groepjes van twee; ook geldt er geen maximum van dertig personen;
 • Kinderen uit de D-lijn en jonger mogen wel naar de training en wedstrijden komen als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • Kinderen in de D-lijn en jonger moeten wel thuisblijven als:
  • een huisgenoot corona heeft, of een huisgenoot klachten inclusief koorts heeft en er nog geen uitslag van een test bekend is;
  • er klachten zijn die passen bij corona en een contact is geweest met iemand die corona heeft;
  • het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten heeft. Het kind blijft thuis totdat de klachten 24 uur over zijn.
Jeugd van 13 tot 18 jaar en jong senioren t/m 26 jaar
 • Spelers van 13 tot en met 26 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar houden wel afstand met volwassen;
 • Deze groep is uitgezonderd van de maatregel dat uitsluitend gesport mag worden in groepjes van twee; ook geldt er geen maximum van dertig personen;
Trim- en fithockeyers
Trim- en fithockeyers mogen niet trainen. Zij mogen alleen op de club komen voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken, bijvoorbeeld als trainer of CV-er.

Tot slot
Gebruik je gezonde verstand. Niet alles is in regels te vatten. De kern is dat we het aantal contactmomenten minimaliseren. Alleen samen krijgen we Corona onder controle en kunnen we tegelijkertijd ook blijven hockeyen. Op de site van de KNHB is meer informatie te vinden.

Voor vragen en/of opmerkingen over de corona-maatregelen bij HCWV dan kan je terecht bij de aanwezige CV-er, het corona-team van HCWV (via [email protected]) of de corona-coördinator van HCWV: Igor Passchier (te bereiken via [email protected]).