Op naar een mooi seizoen!
Terug
1 September 2023
Op naar een mooi seizoen!


Nieuws afbeelding

Beste HCWV-ers,


Per 1 augustus mocht ik het stokje officieel overnemen van Igor. Via deze digitale manier wil ik Igor (en allen die hem terzijde hebben gestaan de afgelopen jaren) heel hartelijk danken voor wat hij voor de ontwikkeling van de club heeft betekend. Impactvolle gebeurtenissen tekenden zijn bestuursperiode: naast kampioenschappen en intense vreugde ook de Corona-periode, oplopende emoties over diverse clubzaken en het grote verdriet rondom het overlijden van een van onze spelers van Heren 1 dit voorjaar. Overeind blijven wanneer alles voor de wind gaat is wellicht vanzelfsprekend. Overeind blijven wanneer dit niet zo is, is vele malen moeilijker. Maar dat is wel wat er is gebeurd. Dank Igor, dank allen!

Ik constateer aan het begin van het seizoen 2023-2024 dat de club staat. Ik hoor van mensen dat de banden met elkaar hechter zijn dan voorheen. Er wordt gepraat, gelachen en alweer ouderwets fanatiek gehockeyd. Op 19 augustus was ik op de introductiedag voor de jongste jeugd en de opkomst was groot. Leuk om te zien. Misschien is het jullie niet allemaal opgevallen, maar onze jongste jeugdlijnen hebben, mede door Corona, best een dunne bezetting. Dus laten we onze Smurfen en Benjamins koesteren en ze op een leuke manier kennis laten maken met deze mooie sport en vooral ook de prettige entourage. Ik begrijp inmiddels ook dat er hard wordt gewerkt aan een plan voor de werving van nieuwe leden en dat we net als vorige jaren ook weer flink aanwezig gaan zijn op BSO´s en scholen. Dus mocht je daar een goed idee over hebben, meld je dan bij [email protected].

Als bestuur constateren we dat er veel werk voor de deur staat. Zo hebben jullie op de afgelopen ALV toestemming gegeven om verder te gaan met de investering voor ons vierde veld. De subsidietrajecten hiervoor lopen, maar dit is een spannend traject. Daarnaast ronden we de komende tijd onze nieuwe visie af: Thuis bij HCWV. Daar hebben jullie waarschijnlijk nog weinig van gehoord, maar dat komt snel! Thuis bij HCWV is de titel van de koers die we als club willen inzetten: we willen graag dat iedereen zich thuis voelt maar ook dat iedereen lang bij de club blijft en graag naar de club komt. Kortom, een beetje alsof je naar familie of goede vrienden gaat.

Ook zijn er veel mensen bezig met activiteiten voor ons jubileum: op woensdag 23 augustus hadden we bijvoorbeeld voor de jongste jeugd Eva de Goede en andere tophockeysters van HGC op het veld staan die een clinic kwam geven. Maar ook andere activiteiten zijn in voorbereiding, zoals diverse kampen en een boost aan onze sponsoring. En natuurlijk vergeet ik niet het vele werk dat de afgelopen weken is gedaan om het complex en de velden weer in topconditie te krijgen voor de start van het seizoen. Het is jullie misschien opgevallen dat het waterveld een grondige schoonmaakbeurt heeft gekregen. Doordat het veld wordt besproeid met slootwater konden algen flink groeien onder de mat. Dit is de afgelopen weken allemaal losgeweekt en verwijderd waardoor de mat de frisse kleur weer terug heeft. Dank aan iedereen, en met name het klussenteam, die op deze manier de start van een nieuw seizoen mogelijk maakt.

Tenslotte: we realiseren ons als bestuur dat er bij een mooie club met veel vrijwilligers gelukkig een hele hoop goed gaat, maar dat er soms ook dingen minder goed gaan. Dat kan leiden tot misverstanden, het uitblijven van reacties in appgroepen en oplopende emoties. We zijn als bestuur vastbesloten om hier aan te gaan werken. En zoals jullie wellicht weten: een groot deel van het bestuur is relatief nieuw. Dus dat kost even tijd (ook wij zijn vrijwilligers) dus hopelijk gunnen jullie ons deze tijd. In de tussentijd: als er iets is waar je mee zit, iets waar je niet uit komt of als reactie op een vraag lang uitblijft: benader je teammanager, lijncoördinator, de verantwoordelijke commissie of het bestuur. Of mij ([email protected]). Wij wensen jullie een heerlijk hockeyseizoen!

Binnenkort zal ik jullie informeren over de uitkomsten van onze eerste bestuursvergadering van 2023.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Meindert Kappe