Corona maatregelen per 26 juni 2021
Terug
26 Juni 2021
Corona maatregelen per 26 juni 2021


Naar aanleiding van de maatregelen afgekondigd door de overheid en de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19 staan hieronder de bij HCWV geldende coronamaatregelen. Deze zijn gebaseerd op de protocollen van de KNHB en NOC*NSF.

Algemene Corona-maatregelen

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan HCWV;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

Corona-organisatie bij HCWV

 • Binnen HCWV is een Corona-coördinator aangesteld die eindverantwoordelijk is voor naleving van de regels en aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente. Deze functie wordt ingevuld door de voorzitter van HCWV, Igor Passchier
 • Binnen HCWV is een Corona-team samengesteld onder leiding van de corona coördinator. Dit team zorgt voor de uitvoering van de maatregelen. Het Corona-team is bereikbaar via [email protected]

Toeschouwers

 • Toeschouwers zijn per 26 juni 2021 weer toegestaan op de sportaccommodatie. Toeschouwers dienen altijd 1.5m afstand in acht te nemen. In het clubhuis gelden dezelfde regels als in de reguliere horeca.

Trainingen en wedstrijden

 • Trainingen en wedstrijden zijn weer toegestaan, zowel binnen de vereniging, wedstrijden georganiseerd door de KNHB, als oefenwedstrijden tegen andere verenigingen.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft de 1.5m maatregel niet in acht genomen te worden. Voor en na de wedstrijden moeten trainers, coaches en spelers zich aan dezelfde regels houden als toeschouwers.

Tot slot

Gebruik je gezonde verstand. Niet alles is in regels te vatten. De kern is dat we het aantal contactmomenten minimaliseren. Alleen samen krijgen we Corona onder controle en kunnen we tegelijkertijd ook blijven hockeyen. Op de site van deKNHBis meer informatie te vinden.

Voor vragen en/of opmerkingen over de corona-maatregelen bij HCWV dan kan je terecht bij de aanwezige CV-er, het corona-team van HCWV (via[email protected]) of de corona-coördinator van HCWV: Igor Passchier (te bereiken via[email protected]).