Uit het bestuur aug 2023
Terug
Bestuursnieuws 11 September 2023
Uit het bestuur aug 2023


Nieuws afbeelding

Beste HCWV-ers,

De eerste bestuursvergadering na de zomer en tevens mijn eerste vergadering met het bestuur. Met een agenda met 20 hoofdpunten en daaronder maar liefst 60 subpunten, klein en groot door elkaar. Kortom, een heerlijke avond om erin te komen.

Via dit maandelijkse bericht hoop ik jullie, namens het bestuur, op de hoogte te houden van een paar zaken uit het bestuur. Dat we meer en beter gaan communiceren was overigens het eerste besluit uit de vergadering. De uitgebreide terugkoppeling volgt trouwens gewoon de normale weg, via de bestuursleden en commissies richting iedereen die het aan gaat.

Sparen voor een waterpunt

We hebben ons aangemeld voor Rabo Clubsupport. Ieder jaar geeft de Rabobank een deel van de winst terug aan sportclubs. Rabo leden kunnen stemmen op hun favoriete idee. Wij hebben ons aangemeld om te sparen voor watertappunten. Nu is er eentje en worden bidons vaak in de WC's of keuken aangevuld. Dat is onhandig en dus hopen we dat veel mensen op ons initiatief stemmen zodat we een of meerdere waterpunten buiten kunnen aanleggen. Stem je mee?https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport. Eén complicatie: alleen leden van de Rabobank Westland kunnen stemmen. Dat heeft te maken met de plek waar onze rekening is afgesloten.

Zonnepanelen

Het is leuk om te melden dat onze zonnepanelen inmiddels al zo'n 3000 euro hebben opgeleverd! Een ontzettend mooie start en zo mooi dat de aanleg al voor de zomer rond was (Erik, nogmaals dank). We hebben gelijk kunnen profiteren. We zoeken nog een leuke manier om de opbrengsten permanent in het clubhuis zichtbaar te maken.

Teamindelingen

Dit jaar hebben de nieuwe teamindelingen voor sommige ouders of leden voor beroering gezorgd. Vaak positief: je komt weer terug bij je oude teamgenoten of je zit in het team dat je graag wilde. Maar soms ook negatiever. Je zat in een leuk team en dat valt voor de zomer voor je gevoel uit elkaar. Automatismen die je op de trainingen hebt opgebouwd met je teamgenootjes, heb je niet meer. Het bestuur ziet zowel deze beroering als het vele werk dat er door onze lijncoördinatoren, trainers en coaches in de teamindelingen wordt gestopt. Ik was zelf best verbaasd over de soms hele stevige emotie in de mailboxen en tegelijkertijd: als ouder van twee hockeyende jongens snapte ik het wel. Je wilt graag dat je kind blijft sporten op een manier die voor hem/haar leuk is. En vooral: dat je kind gezien wordt. Niet alleen op het moment van indelingen, maar tijdens het hele seizoen.

Als bestuur hebben we daarom afgesproken dat we het indelingsbeleid gaan evalueren. Wij zijn van mening dat de basis klopt, maar dat er op punten verandering mogelijk is. Joris van Daal en Henk van Maanen zullen namens het bestuur deze evaluatie doen en zullen uit diverse geledingen van de club mensen vragen. Ook gebruiken we de kennis van de KNHB hierbij. We gaan daarvan leren voor volgend seizoen. Wat we in ieder geval beter willen doen is de communicatie hierover tijdens het seizoen. Zowel over het proces als de communicatie met de spelers en speelsters.

Statiegeld, parasols en banken

Er is gesproken over nieuwe statiegeld containers. Die kunnen worden aangeschaft. Daarnaast worden er begrotingen gemaakt voor nieuwe parasols op het terras en voor nieuwe picknickbanken. Het bestuur is bij dit laatste van mening dat er ook goed moet worden gekeken naar de hoogte. Op de huidige banken kan je net niet lekker naar een wedstrijd kijken. Iets hogere zitplaatsen kunnen dat probleem verhelpen. De volgende keer nemen we hierover een besluit.

Openstelling velden in vakantie

In vakanties en weekenden zonder competitie zijn er vaak jeugdleden die graag een balletje slaan op de velden. Vanuit het bestuur juichen we het toe dat kinderen, buiten de geplande hockey-tijden, in een ongedwongen sfeerwillensporten. Tegelijkertijd vinden we dat het wel veilig moet zijn en het alleen kan als men zich voortdurend netjes gedraagt. De technische commissie had een voorstel gedaan en we hebben nog een paar vragen gesteld. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheden tijdens die momenten. Dit voorstel komt daarmee nog een keer terug in de vergadering voor een definitief besluit.

Doorlopende leerlijn & trainers

We hebben kort gesproken over een onderwerp dat de vereniging al jaren bezighoudt: het opzetten van de doorlopende leerlijn. Niet vanaf nul, want er is al heel veel. Maar wel het bestendigen ervan. Onze nieuwe trainer van Heren 1, Willem Kauffmann, wil daar iets in gaan betekenen. Samen met de technische commissie wordt hier verder aan gewerkt.

Verder heeft de technische commissie een mooi voorstel gedaan om de vergoedingen van trainers bij de senioren te uniformeren. Het bestuur heeft hier een paar verduidelijkende vragen over gesteld. De volgende vergadering wordt dit document vastgesteld. Op deze manier kunnen we op transparante wijze onze trainers vergoeden voor al het werk wat ze doen. En wie onze begroting heeft gezien: daar investeren we flink in!

Continuïteitscommissie

In de vorige ALV (Algemene Leden Vergadering) is goedkeuring gegeven op de statuten. Onderdeel daarvan was het oprichten van een continuïteitscommissie: eigenlijk een commissie die moet zorgen voor een nieuw bestuur als alle zittende bestuursleden niet meer kunnen of mogen beslissen. Normaal gesproken een uitzonderlijke situatie, maar het kan de club redden in tijden van nood. We hebben gesproken over de kandidaat leden daarvan en we zullen hen benaderen zodat we ze op de volgende ALV kunnen benoemen.

Vacatures
Op verschillende momenten in de vergadering eindigt het agendapunt in: we zoeken daar nog een vrijwilliger voor. Jullie zijn altijd hard nodig en vele handen maken licht werk. Zo hoorde ik recent een verhaal over twee ouders die op zich graag de teams van hun jonge kinderen wilde coachen, maar geen ervaring hadden en daarom wat aarzelend waren. Naast me hoorde ik roepen: oh dan help ik ze toch even op weg! Dat is hoe we het graag zien. Samen helpen we elkaar op weg. En dan blijken sommige dingen echt te doen te zijn. Heel concreet zoeken we nog:

  • Bestuurslid technische zaken/seniorencommissie
  • Voorzitter technische commissie/seniorencommissie
  • Leden communicatieteam. Zowel commissieleden, als ook hockeyfanaten die het leuk vinden om onze socials te vullen! En af en toe iets op de site te plaatsen.
  • Voorzitter van de activiteitencommissies voor jeugd en senioren (mogelijk voegen we die samen)
  • Lijncoördinatoren jeugd

 

Volgende keer zal ik het korter maken. Maar na de vakantie was er veel te bespreken. Mocht je vragen hebben over een van de bovenstaande zaken of je wilt weten of jouw ingebrachte punt behandeld is? Laat het weten via [email protected]of [email protected]

Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur

Meindert Kappe