Trainingen en wedstrijden
Terug
Trainingen en wedstrijden

Om zowel de trainingen als de wedstrijden vlot te laten verlopen, is de volgende informatie relevant:

Algemeen
 • Voor de veiligheid zijn bitjes en scheenbeschermers verplicht. Voor keepers is een volledige uitrusting verplicht. Dit geldt voor wedstrijden en voor trainingen. In de zaal is een volledige handschoen (dus met bescherming voor de vingers) ook verplicht.
 • In het voorhalletje van het clubgebouw hangt een AED-apparaat en EHBO-kist. Bij de bar zijn icepacks verkrijgbaar.
Velden
 • Bij berijpte velden (wit uitgeslagen) mag er niet worden gespeeld of getraind.
 • Bij besneeuwde velden mag er worden gespeeld of getraind. Echter wordt dit afgeraden omdat door het vasttrappen van de sneeuw een ijslaag kan ontstaan.
 • Kunstgrasvelden mogen bij een temperatuur van -7 en kouder niet worden betreden.
 • Beijzelde velden mogen niet worden betreden.
 • Wanneer de dooi intreedt, mogen de velden niet worden betreden.
 • Het waterveld moet goed nat zijn voordat er wordt getraind of gespeeld. De sleutel van de sproei-installatie hangt in de materiaalruimte en moet direct na het sproeien worden terug gehangen.
Oefenwedstrijden
 • Wanneer je een oefenwedstrijd op een zaterdag of zondag regelt dien je altijd contact op te nemen met de wedstrijdsecretaris.
 • Wanneer je een oefenwedstrijd op een doordeweekse dag regelt dien je altijd contact op te nemen met de trainingsco√∂rdinator.
Wedstrijden (algemeen)
 • Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor gele en rode kaarten. Boetes worden door HCWV doorbelast aan de betreffende speler. Op de website van de KNHB is het tuchtreglement te vinden waarin de opgelegde boetes staan.
 • Boetes aan teams worden door HCWV doorbelast aan het betreffende team via de teammanager. Op de website van de KNHB is het tuchtreglement te vinden waarin de opgelegde boetes staan.
 • Wanneer teams hetzelfde shirt of kousen dragen past het uitspelende team het tenue aan.
 • Er wordt altijd met de wedstrijdsecretaris overlegd als het team zelf een oefenwedstrijd organiseert.
 • Ieder seizoen publiceert de KNHB de invalregels voor alle teams. Zorg dat je hiervan op de hoogte bent.
 • Wedstrijden worden alleen via de wedstrijdsecretaris afgezegd.
Wedstrijden (veld)
 • Het thuisspelende team (en niet de scheidsrechter) zorgt ervoor dat er niets langs het veld ligt wat er niet hoort (veiligheid). Het team zorgt er voor dat er hoekvlaggen staan.
 • Voor wedstrijden doen we een "line up and shake hands". Hierbij tonen we respect voor de tegenstander en scheidsrechter.
 • Het laatste team dat gebruik maakt van een veld ruimt de hoekvlaggen op.
Wedstrijden (zaal)
 • Het team welke zaalleiding heeft, zorgt er voor dat de balken op tijd klaar liggen, de doeltjes klaar staan en dat er geen gevaarlijk materialen rond het veld liggen.
 • De zaal mag alleen worden betreden met schoenen waarvan de schoenzool niet afgeeft. De schoenzolen mogen geen noppen of strips hebben. Ook mogen de schoenen niet buiten zijn gedragen.
 • In de zaal is een zaalstick vereist.
 • De uitrusting van de keeper mag geen scherpe kanten of uitsteeksels bevatten. Dus metalen gespen zijn verboden.
 • De zaalleiding houdt de kleding, schoenen en uitrusting van de keeper in de gaten en neemt maatregelen (niet de scheidsrechter).
 • In de zaal doen we geen "Line up and shake hands". Dit is omdat de tijd tussen de wedstrijden zeer beperkt is en wedstrijden in de zaal absoluut op tijd moeten beginnen. Ook doen we in de zaal geen tos. Het eerstgenoemde team mag de afslag nemen.
 • Het laatst spelende team welke zaalleiding heeft zorgt er voor dat alles opgeruimd is en dat de zaal leeg achter wordt gelaten.
Trainingen
 • In de materiaalruimte is een ballenkanon en sleeptafel beschikbaar om mee te trainen.
 • Laat het trainingsveld altijd leeg achter. Ruim alle materialen op.
Materialen
 • Ieder team is verantwoordelijk voor de eigen materialen. HCWV brengt kosten in rekening voor vermissing van materialen.
 • Beschadigde materialen kunnen worden omgeruild bij de materiaalcommissie.