UPDATE: Aanscherping Corona maatregelen (dd. 13-10)
Terug
13 Oktober 2020

UPDATE: Aanscherping Corona maatregelen (dd. 13-10)

Nieuws afbeelding

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren, dinsdag 13 oktober, heeft het bestuur besloten de volgende extra Corona maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn in aanvulling op de bestaande maatregelen.

Nieuwe maatregelen, vanaf donderdag 15 oktober:

 • Alle trainingen van de senioren, trim en fit hockey gaan niet meer door;
 • Alle wedstrijden (competitie en oefenwedstrijden tegen andere clubs) gaan niet meer door;
 • Trainingen t/m A-lijn gaan door volgens het huidige schema;
 • Alle vergaderingen en bijeenkomsten van commissies worden alleen nog online gehouden;

Voor de trainingen en wedstrijden van vandaag, woensdag 14 oktober, geldt:

 • Alle jeugdtrainingen en keeperstrainingen gaan door;
 • De trainingen van de senioren gaan vandaag nog wel door;
 • De wedstrijden van de trim zijn afgelast.

De reeds bestaande Corona regels bij HCWV zijn als volgt:

Het clubhuis is met ingang van 29 september gesloten. Wel open zijn het materiaalhok en de hal met toegang tot toiletten, EHBO-kist en AED.

Toeschouwers zijn niet toegestaan op sportaccommodaties. Het doel van de maatregel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Onderstaande punten geven richting aan deze maatregel:

 • Ouders mogen niet naar de trainingen van hun kind(eren) komen kijken;
 • Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor een training, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken;
 • Sporters die klaar zijn met hun eigen training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten;
 • Personen die tijdens de training een specifieke functie hebben, bijvoorbeeld als trainer/coach, mogen gedurende het uitoefenen van die functie aanwezig zijn. Zij moeten na het uitvoeren van de functie de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.

Algemene Corona-maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek aan HCWV;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog;
 • Schud geen handen;
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes);
 • Kom je uit een risicogebied dan ga je minimaal 10 dagen in quarantaine;
 • Als iemand in je huishouden positief getest is, blijf je thuis tot minimaal 10 dagen na de huisgenoot weer uit isolatie mag;
 • Ben je positief getest dan volg je de aanwijzingen van de GGD en meld je dat aan je teammanager en aan de Corona coördinator ([email protected]).

Jeugd tot 13 jaar:

 • Kinderen tot 13 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden;
 • Kinderen in de D-lijn en jonger mogen wel naar de training en wedstrijden komen als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • Kinderen in de D-lijn en jonger moeten wel thuisblijven als
  • een huisgenoot corona heeft, of een huisgenoot klachten inclusief koorts heeft en er nog geen uitslag van een test bekend is;
  • er klachten zijn die passen bij corona en een contact is geweest met iemand die corona heeft;
  • het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten heeft. Het kind blijft thuis totdat de klachten 24 uur over zijn.
 • Voor de C-lijn en ouder blijven de regels ongewijzigd, ongeacht of deze kinderen nog op de basisschool zitten.

Jeugd van 13 tot en met 18 jaar:

 • Kinderen van 13 tot en met 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar houden wel afstand met volwassen;

Clubhuis en terrein

Registratie verplicht: Er geldt vanaf 26-8 een registratieplicht voor iedereen vanaf 13 jaar (spelers, begeleiding, bezoekers, etc.) die op het terrein aanwezig is. Registreer je vooraf óf bij aankomst op het terrein. Dit kan via www.hcwv.nl/registratie of gebruik de de QR-code op de posters welke te zien zijn in en rond het clubhuis. De registratieplicht geldt voor ieder bezoek aan het HCWV terrein!

De geregistreerde gegevens worden maximaal 2 weken bewaard en alleen gebruikt ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD;

Toiletten:

De toiletten in het halletje zijn alleen vanaf buiten bereikbaar. Het invalidentoilet (naast de teamkamers) is vanwege de sluiting van het clubhuis helaas niet beschikbaar. Was voor en na gebruik je handen;

Trainen bij HCWV

 • Tijdens trainingen is er geen handcontact (high-five, box, handen schudden).

Tenslotte: Gebruik je gezonde verstand. Niet alles is in regels te vatten. De kern is dat we het aantal contactmomenten minimaliseren. Alleen samen krijgen we Corona onder controle en kunnen we tegelijkertijd ook blijven hockeyen. Op de site van deKNHBis meer informatie te vinden.

Voor vragen en/of opmerkingen over de corona-maatregelen bij HCWV dan kan je terecht bij de aanwezige coronafunctionaris, het corona-team van HCWV (via[email protected]) of de corona-coördinator van HCWV: Igor Passchier (te bereiken via[email protected]).