Corona maatregelen start van seizoen 2020-2021
Terug
26 Augustus 2020

Corona maatregelen start van seizoen 2020-2021

Nieuws afbeelding
Seizoen 2020-2021 staat voor de deur. En dat dit anders zal gaan lopen dan we gewend zijn moge duidelijk zijn. Gelukkig gaat de competitie wel van start, en kunnen we lekker beginnen met trainen en komen de eerste wedstrijden er ook aan. Hieraan zijn wel wat regels verbonden. Lees ze goed door en informeer je kind(eren), dat is in ieders belang.

Op alle niveaus volgt HCWV, in navolging van de KNHB, de overheidsrichtlijnen en de protocollen opgesteld door NOC*NSF en Koninklijk Horeca Nederland (KHN). In deze mail informeren we jullie over de belangrijkste richtlijnen en maatregelen bij HCWV.

We beseffen goed dat al die maatregelen en richtlijnen niet altijd leuk zijn. Het is echter belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: bestuur en commissies, hockeyers, vrijwilligers en toeschouwers. Zo kunnen we er gezamenlijk zorg voor dragen dat we komend seizoen op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven hockeyen.

Algemene Corona-maatregelen
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek aan HCWV;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog;
 • Schud geen handen;
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes);
 • Kom je uit een risico gebied dan ga je in quarantaine;
 • Ben je positief getest dan volg je de aanwijzingen van de GGD en meld je dat aan je teammanager en aan de Corona coördinator ([email protected]);
Jeugd tot 13 jaar:
 • Kinderen tot 13 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden;
Jeugd van 13 tot en met 18 jaar:
 • Kinderen van 13 tot en met 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar houden wel afstand met volwassen;
Senioren:
 • Volwassenen dienen altijd afstand te houden ten opzichte van elkaar en tot jongeren vanaf 13 jaar (dus ook coaches en begeleiding van een team);
 • Alleen tijdens de hockeywedstrijd of -training is de 1,5 meter niet noodzakelijk, normaal spelcontact is toegestaan;
 • Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop dienen direct weer de afstandsregels te worden gehanteerd;
 • Maximaal 4 personen in de dug-out. De rest blijft erbuiten. Ook met regen!!
Clubhuis en terrein
Registratie verplicht:
 • Er geldt vanaf 26-8 een registratieplicht voor iedereen vanaf 13 jaar (spelers, begeleiding, bezoekers, tegenstanders, etc.) die op het terrein aanwezig is. Registreer je vooraf óf bij aankomst op het terrein. Dit kan via www.hcwv.nl/registratie of gebruik de de QR-code op de posters welke te zien zijn in en rond het clubhuis. De registratieplicht geldt voor ieder bezoek aan het HCWV terrein!
  De geregistreerde gegevens worden maximaal 2 weken bewaard en alleen gebruikt ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD;
Toiletten:
 • De toiletten in het halletje zijn alleen vanaf buiten bereikbaar. De tussendeur naar het clubhuis blijft dicht in het weekend. Was voor en na gebruik je handen;
 • Het invalidentoilet (naast de teamkamers) is beschikbaar voor teams die binnen zitten. Was voor en na gebruik je handen;
Clubhuis:
 • Voor de wedstrijd is maximaal 1 begeleider per team toegestaan in het clubhuis voor het aanmelden van het team. De rest van het team blijft buiten. Dit geldt voor HCWV teams en bezoekers;
 • Teamoverleggen (tussen begeleiders en spelers) dienen buiten plaats te vinden. Hiervoor kunnen de "oude” picknickbanken op het grasveld gebruikt worden;
 • Na de wedstrijd mogen spelers en maximaal 2 begeleiders in het clubhuis komen voor een drankje of een hapje;
 • In het clubhuis dient iedereen te zitten op de aangewezen plekken. Natuurlijk geldt in het clubhuis ook 1,5 meter afstand. De entresol kan ook gebruikt worden. Is er onvoldoende ruimte in het clubhuis dan neem je buiten plaats;
 • Voor bezoekers is het clubhuis is alleen open om drankjes of eten te kopen. Het nuttigen hiervan dient buiten plaats te vinden. Houdt buiten ook 1,5 meter afstand. Gooi lege bekers en blikje in de prullenbak;
 • Per kleedkamer mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn. De ingang gaat via het clubhuis, de uitgang via de zijdeur;
 • De teamkamers en cursusruimte blijven dicht in het weekend. Van maandag tot vrijdag mogen deze alleen gebruikt worden met voldoende afstand.
 • Commissies kunnen van maandag tot vrijdag vergaderen in het clubhuis. Reserveren dient vooraf te gebeuren via [email protected].
 • Op trainingsdagen is de bar alleen open voor afhalen tot 19:00 uur. Het is alleen toegestaan op een van de aangewezen plekken plaats te nemen;
 • Senioren en trimmers die getraind hebben gaan na afloop naar huis;
 • Als er wedstrijden gespeeld zijn door senioren- of trimteams mogen het uit en thuis team 1 drankje doen in het clubhuis of op het terras. Denk aan 1,5 meter en een zitplaats is verplicht!
Looproutes
 • Volg de verplichte looproutes op het complex;
 • Het clubhuis heeft een aparte in- en uitgang;
 • Op het terras en in het clubhuis is een zitplaats verplicht, staan is niet toegestaan;
Wedstrijden/trainen bij HCWV
 • In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld. Bij ziekte of klachten blijf je thuis. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen met aantallen spelers dan schakelt de teammanager of de coach tijdig met de wedstrijdsecretaris over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd (via [email protected]);
 • Het is belangrijk dat de spelers en begeleiding van teams na afloop van een wedstrijd en met inachtneming van de geldende afstandsbepalingen, zo snel mogelijk de dug-out leegmaken en het veld verlaten. Pas wanneer de teams het veld verlaten hebben, kan een volgend team het veld (en de bijbehorende dug-out) betreden;
 • Geforceerd stemgebruik, schreeuwen, zingen en spreekkoren is niet toegestaan tijdens wedstrijden en trainingen;
 • Neem bij wedstrijden maximaal 1 begeleider/toeschouwer per spelend lid mee naar de club. Tijdens trainingen zijn ouders bij voorkeur niet op de club;
 • Tijdens wedstrijden en trainingen is er geen handcontact (high-five, box, handen schudden). Ook de line-up en shake hands bij aanvang van de wedstrijd vervallen! De yell of huddle voor aanvang van een wedstrijd kan bij jeugdspelers nog wel gehouden worden;
 • Tijdens wedstrijddagen is er een corona-functionaris aanwezig. Volg altijd zijn/haar instructies op;
 • Er mogen geen gezamenlijke lunches georganiseerd worden met het team en/of de tegenstander.
Uitwedstrijden
 • Teammanagers of coaches raadplegen bij uitwedstrijden vooraf de website van de betreffende club en informeren het eigen team over de daar geldende regels. Sommige clubs beperken het aantal toeschouwers en het zou jammer zijn als er mensen buiten het hek moeten blijven. De club kan ook een registratieplicht hebben ingesteld;
 • Iedereen van 13 jaar (Jeugd vanaf C) in de auto (op weg naar uitwedstrijden) draagt een mondkapje, tenzij iedereen van hetzelfde gezin is. Iedere sporter en rijder zorgt zelf voor een mondkapje;
 • Verzamel bij uitwedstrijden zo veel als mogelijk op het parkeerterrein bij de BAVA, zoals normaal ook al veel gebeurde.
Tenslotte: Gebruik je gezonde verstand. Niet alles is in regels te vatten. De kern is dat we het aantal contactmomenten minimaliseren. Alleen samen krijgen we Corona onder controle en kunnen we tegelijkertijd ook blijven hockeyen. Op de site van de KNHB is meer informatie te vinden.

Voor vragen en/of opmerkingen over de corona-maatregelen bij HCWV dan kan je terecht bij de aanwezige coronafunctionaris, het corona-team van HCWV (via [email protected]) of de corona-coördinator van HCWV: Igor Passchier (te bereiken via [email protected]).