ALV 17 januari 2022
Terug
12 Januari 2022
ALV 17 januari 2022


Beste (ouders/verzorgers van) leden van HCWV,


Jullie zijn van harte uitgenodigd voor de komende Algemene Ledenvergadering (ALV). Aanstaande maandag 17 januari is er weer gelegenheid om mee te denken en bijgepraat te worden over belangrijke onderwerpen voor onze club. Zoals:

  • De jaarrekening 2020-2021
  • We kijken terug op seizoen 2020-2021
  • We gaan afscheid nemen van Marcel Dries als penningmeester
  • Tijdens de vergadering wordt Daan van Adrichem voorgedragen als nieuw bestuurslid

Kijk op www.hcwv.nl voor de agenda en andere relevante stukken. (wel even inloggen, via Club>Documenten>ALV 17 januari 2022 zijn de documenten te bekijken) 


Helaas is het vanwege Corona niet mogelijk om het clubhuis te gebruiken voor deze ALV. We hebben ervoor gekozen deze ALV daarom digitaal te houden via MSTeams. Ook het stemmen zal digitaal plaatsvinden. Om e.e.a. in goede banen te leiden, is het dit keer noodzakelijk om deelname aan de ALV vooraf aan te geven. Aanmelden voor de ALV graag via een mail naar [email protected] Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 14 januari, met in de mail graag de volgende informatie:

  • Naam van degene die deelneemt aan de ALV en hierbij of je zelf lid bent van HCWV en/of je als ouder van één (of meerdere) jeugdleden deelneemt. Bij het laatste graag de naam/namen van de jeugdleden doorgeven zodat je alle stemmen krijgt die je vertegenwoordigt.  
  • En indien van toepassing: namen van de (maximaal 2) leden die je middels een machtiging vertegenwoordigt. (in dat geval een ingevuld machtigingsformulier bijvoegen als bijlage, dit formulier is ook te vinden via Club>Documenten>ALV 17 januari 2022 of op te vragen via [email protected])

Iedereen die zich op tijd heeft aangemeld, ontvangt in de dagen voorafgaand aan de vergadering de link naar MSTeams evenals de token(s) die toegang geven tot het digitale stemmen en uitleg hoe de stemming werkt. 


Vanaf 20:15 uur is de 'inloop' op MSTeams, om 20:30 zal de ALV starten.


Graag (digitaal) tot ziens op de 17 januari!Het bestuur van HCWV