Uit het bestuur okt 2023
Terug
Bestuursnieuws 2 November 2023
Uit het bestuur okt 2023


Nieuws afbeelding

Beste HCWV-ers,

Het gaat snel! We zijn alweer in november en achter ons clubhuis starten deze week de eerste werkzaamheden voor de aanleg van ons nieuwe hockeyveld, een dry-field. Zie hier voor de update hierover. Terwijl ik dit schrijf hoor ik dat de poffertjesactie van vorige week zaterdag een doorslaand succes was! Dank aan de activiteitencommissie hiervoor. Ik begrijp dat er nog meer leuke acties op stapel staan, zie daarvoor de website. Ook hoorde ik dat we de afgelopen maanden maar liefst 1065 euro aan statiegeld hebben opgehaald. Heel fijn! Vanaf volgend seizoen willen ook een doel gaan stellen waar we met statiegeld voor kunnen sparen. Voor nu gaan de inkomsten naar de algemene reserve.

Vorige week was ook de oktobervergadering van het bestuur. Hieronder lees je de highlights.

Voorbereiding Algemene Ledenvergadering (ALV)
Twee keer per jaar. Een belangrijk gesprek. Waarbij ieder lid zijn stem kan laten horen en dus mee kan beslissen over belangrijke zaken. Dat klinkt goed toch? Ook jij als jeugdlid kan meebeslissen. Je moet je wel alleen laten vertegenwoordigen door een van je ouders.

Op 16 november is de volgende ALV. De uitnodiging is gisteren verstuurd. Wij komen daar verantwoording geven over wat we gedaan hebben. Als vrijwilligers staan zowel wij als bestuur als alle commissieleden ten dienste van de club. En op de ALV kunnen jullie nagaan of we dit op een goede manier hebben gedaan en gaan doen.

Wat bespreken we op 16 november? Natuurlijk de jaarstukken. Maar we zijn ook heel blij dat we 5 leden gevonden hebben die samen de continuiteitscommissie gaan vormen. Deze stellen we tijdens de vergadering officieel aan. Ook horen jullie wat de plannen van de commissies zijn, over de voortgang van het vierde veld en maken jullie kennis met onze hoofdcoaches.

Openstelling velden tijdens vakanties
Op verzoek van velen is door de technische commissie gevraagd of de velden tijdens vakanties opengesteld konden worden. Het bestuur is daar enthousiast over. De vorige keer hadden we nog wat vragen, maar nu hebben we akkoord gegeven. Uiteraard met wat voorwaarden, maar dat wordt voor de vakanties wel uitgewerkt. De kern is dat het wel veilig en verantwoord moet gebeuren. Ook hebben we volledigheidshalve ook nog even contact gezocht met de gemeente als eigenaar van de velden.

Nieuwe sportcoordinator
Bij diezelfde gemeente hebben we verzocht om ook vanaf januari 2024 wederom een sportcoordinator aan onze hockeyclub toe te wijzen. Nu is dat Kjeld en we hebben goede hoop dat hij nog iets langer bij ons mag blijven. We hebben aangegeven dat we, naast de hockeytechnische ondersteuning, ook graag actief aan de slag gaan met onze maatschappelijke betrokkenheid. De gemeente is hiervoor een project gestart, Open Club en recent spraken we ook met de Hockey Foundation. Deze stichting wil graag kinderen uit alle lagen van de samenleving aan het sporten krijgen, het liefste natuurlijk hockey. Voorheen deden ze dat door satellietclubs op te richten, maar tegenwoordig richten ze zich op bestaande clubs. Iets moois om met elkaar te verkennen.

Evaluatie teamindelingen jeugd
Henk van Maanen en Joris van Daal zijn inmiddels druk bezig met de evaluatie zoals eerder al eens gezegd. Binnenkort kunnen jullie een korte enquête verwachten zodat we breed kunnen ophalen hoe jullie kinderen hierover denken. Uiteraard niet verplicht, maar wel een gelegenheid om bij te dragen aan de evaluatie.

Trouwens, begin volgend jaar willen we sowieso een keer bij iedereen polsen hoe het gaat en wat er anders of beter kan. Dus een tweede enquête volgt later.

Evaluatie bestuur
Ja we hebben ook al een keer naar onszelf gekeken. Of we op de goede weg zijn dit seizoen. Niet als club maar als bestuur. Kritisch naar jezelf kijken is niet altijd makkelijk maar wel zinvol, zo bleek. In november spreken we er verder over. Maar 1 ding hebben we al wel besloten: we willen als bestuur benaderbaar zijn en als stap daarin verplichten we onszelf om binnen 5 werkdagen te reageren op vragen. Misschien niet altijd met een goed antwoord (want dat kost wel eens tijd), maar zo weten jullie in ieder geval dat we er mee bezig zijn of waar je vraag ligt. Ook werken we aan een lijst van meest gestelde vragen en antwoorden zodat jullie snel weten wat je moet doen als je bijvoorbeeld een oefenwedstrijd wilt organiseren, als je zorgen hebt over een team, als je iets wilt declareren etc.

Mocht je vragen hebben over een van de bovenstaande zaken of je wilt weten of jouw ingebrachte punt behandeld is? Laat het weten via [email protected] of [email protected]


Namens het bestuur, met sportieve groet,


Meindert Kappe

Reacties

Igor Passchier

20-11-2023 @ 21:25:25 |Dank voor de update, mooi om te zien wat er allemaal in de club gebeurd

Reageer op het nieuws